بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

 

 

خروس تاجدار است (2جلد)

خروس تاج دار است : لذت تاریخ

خروس تاج دار است : لذت تاریخ

 

 

این کتاب را باید با آرامش خواند تا لذت تاریخ را که با هنرمندی نویسنده، در قالب رمان ریخته شده است را درک کرد.

 

 

نویسنده قسمت­ی از تاریخ ایران زمین را با قلم به تصویر می­ کشد و با ظرافت خواننده را همراه خود می­ کند فقط چند نکته

 

 

1- توصیف­ های مکانی، زمانی و شخصیتی، گاه خواننده را خسته می­کند.

 

 

2- برش­ های مختلف­ی که در نهایت می­ خواهد بهم وصل شود گاه گنگ است و یا شاید تعداد برش­ ها زیاد است که خواننده را سردرگم و متوقف می­سازد.

 

 

3- تعداد زیاد شخصیت­ هایی که در داستان می­ آیند، برای خواننده، حداقل تا اواسط کتاب اول.