نقد کتاب دشت های سوزان : توصیف زیبای خباثت وکیاست انگلیسی ها

نقد رمان دشتهای سوزان

نقد کتاب دشت های سوزان : توصیف زیبای خباثت وکیاست انگلیسی ها

نقد کتاب دشت های سوزان نوشته ی صادق کرمیار

دشت‌های سوزان


قلم کتاب واقعا سخت و پیچیده بود.
این درست!
ولی به حدی
1️⃣ خباثت و البته کیاست انگلیسی ها
2️⃣ بی کفایتی حاکمان منطقه
3️⃣ نژادپرستی و قبیله پرستی
4️⃣ جهل عوام الناس

واز همه مهم تر سکوت علما و فتواهای ناپخته شان در اوایل دخالت ها ی انگلیسی ها در اداره ی حکومت ایران زیبا توصیف کرده بود که بنده متحیر شدم.

به نظرم اگر بخواین این کتاب رو به جوان ها معرفی کنید
می توانید بگویید:
سخت است شنیدن این واقعه که اجدادمان بر روی زمین های نفت خیز می‌خوابیدند ولی بخاطر یک لقمه نون بخور و نمیر می‌رفتند زیر بیرق اجنبی و یا حاکمان فاسق مثل شیخ خزعل برای ماندن بر مسند ریاست و زمام داری امور حاضر بودن مملکت رو دو قطبی کنن  باز هم به نفع اجنبی.
تاریخ سراسر عبرت است👍
امیرالمؤمنین می‌فرماید: من به اندازه ای به تاریخ مسلط هستم که انگار در آن زمان ها زندگی کرده ام.

نظر من به عنوان نقاد این کتاب،الان که این قدر دارند بر طبل دوستی با دشمن می کوبند، خواندن ده باره ی این کتاب توسط دولتمردان خالی از لطف نیست؛ تا بدانند و بدانیم، انگلیس خبیث چه رویه ای دارد
و هنوز هیییییییچ چیز عوض نشده است.

یه روز نفتمون رو بردن، صدای شاه ها درنیومد
فرداش اجدادمون رو کشتن، شاه ها خفه خون گرفتن،
☹️بعدش امنیت مردم رو با دست بی کفایت خودشون ازبین بردن، راست راست آدم می‌کشتن...
حالا بعداز این همه سال، بعد از این همه خون دل خوردن و شهید دادن و ... وقتی تو اوج قدرت نظامی و منطقه ای هستیم
تمام سرمایه های مردم و مملکت و نظام  رو دوباره به حراج گذاشتن و ماهواره ی عزیزمون رو روانه ی موزه ی عبرت کردن
این کتاب عین حال و روز الان ایران
سکوت علما دربرابر قراردادهای ننگین
اجنبی پرستی
اختلافات راستی و چپی

قشنگ زیر سلطه و برنامه هاشونیم،خودمون حالیمون نیس
والا