بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

خروس تاجدار است (2جلد)

این کتاب را باید با آرامش خواند تا لذت تاریخ را که با هنرمندی نویسنده، در قالب رمان ریخته شده است را درک کرد.

نویسنده قسمت­ی از تاریخ ایران زمین را با قلم به تصویر می­ کشد و با ظرافت خواننده را همراه خود می­ کند فقط چند نکته

1- توصیف­ های مکانی، زمانی و شخصیتی، گاه خواننده را خسته می­کند.

2- برش­ های مختلف­ی که در نهایت می­ خواهد بهم وصل شود گاه گنگ است و یا شاید تعداد برش­ ها زیاد است که خواننده را سردرگم و متوقف می­سازد.

3- تعداد زیاد شخصیت­ هایی که در داستان می­ آیند، برای خواننده، حداقل تا اواسط کتاب اول.