#آقای_سلیمان_می_شود_من_بخوابم


کمترین نقش این رمان برای«آقای سلیمان»است.
نقش های اصلی داستان عبارتند از دختری به نام نغمه که
 🔸خودش،🔸روحش،🔸حرف هایش،🔸زندگی و تحولات چپکی و راستکی اش محور این رمان هستند و پسری به نام روبیک که ارمنی مذهب است.

روبیکِ عاشق:
 🔹می نوازد،🔹می نویسد،🔹شعر می گوید و البته سالی یک بار هم زیر دیگ شله زرد اربعین را روشن می کند.🙃

🌹روبیک آداب دان است.🌹
 یک سال ونیم هجرت می کند تا بفهمد فرق دین مسیح و دین محمد(صل الله علیه و آله وسلم) در چیست.🤔

 جلو می رود و زندگی اش را جلو می کشششششششد تا مسلمان شدن
⛔️و در این زمان یک سال ونیم نغمه، عقب می کشد تا معترض شدن و قید مسلمان بودن را زدن...

کلاً کتاب خوبی است.😊
برای 16 سال به بالا مقبول می افتد.

استقبال دانش آموزان و دانشجویان هم خوب بوده که به چاپ هفتم رسیده.


#ادامه_نقد_2

#آقای_سلیمان_می_شود_من_بخوابم


به هر حال کتاب فرعیات خوبی هم داشت.

نقد کوتاهی به فضای 🍁دانشگاهی و 🍂حوزوی.

نگاهی به:
🔴 روحیات جوان ها،
🔴عناصر خراب کننده ی نفوذی در دانشگاه ها(مثل سامان و اساتید)،
🔴عدم پرداخت درست به فرهنگ غنی اسلامی ،
🔴کم کاری مسئولین تبلیغی مذهبی و خلاصه...

🚨فقط یک تاسف ته دل می ماند:🚨

ای کاش همانقدر که روبیک ارمنی گشت و گشت تا«حق»و«راست و درست»را پیدا کرد»و«مسعود»نام گرفت، جوان های خودمان #شبهات را برای اندک مدتی در دفترچه ای پنهان می کردند و می گشتند و می گشتند تا رسیدن به جواب صحیح.
حداقل برای فهم و عقل و زندگی خودشان که قرار است مدت معلومی (تا مرگ)با آن باشند به درستی بگذرانند.

🎆در پایان🌈
این کتاب ارزش دو،سه بارخواندن را دارد...