نقد کتاب
#کمی_دیرتر

اثری زیبا از
#سیدمهدی_شجاعی

💠💠💠 شجاعی نویسنده مشهوری است که همه اغلب با 🔅کشتی پلو گرفته و یا کتاب 🔅آفتاب در حجاب به جرگه خوانندگان مشتاق او می پیوندند.

🌀 کتابهایی از تاریخ اهل بیت که همراهی با نثر ادبی و هنری باعث می‌شود که لذت تاریخ خوانی در مذاق انسان بنشیند.

حتی در داستان کوتاه هم میتوانید او را صاحب سبک بدانید.
 اما رمان های سید، کمی جنجال برانگیز است.

آن زیبایی قلم و تسلط را در رمان هایش نمیتوان انتظار داشت. 😶

 محتوا محور بودن مشخصه بارز رمانهای  اوست.

✅1⃣ کمی دیرتر یک آسیب شناسی دینی است.
2⃣ یکی از دغدغه های اصلی مذهبی ما
یک جریان سنگین که با بی‌توجهی تبدیل به یک اتفاق ساده و دور شده است.
و ایشان در غالب رمان تلاش می‌کند تا آن را به عنوان یک مهم فراموش شده آسیب شناسی کند.

3⃣شخصیت جوانی که حقیقت جو است و دلش تغییر دنیا را میخواهد مواجه می شود با عام و خاصی که ادعا می‌کنند اما حرکت نمی کند.😑

جوان داستان یک یک افراد را به یاری می طلبد و با توجه به جواب ها یشان نشان می دهد که بین حرف تا عمل هایشان چقدر فاصله است.

❎❎❎و این یک روند نامطلوب در زندگی ما از 1183 سال پیش است.
♻️♻️♻️ روندی که ما را به ظهور امام زمان نمی ساند و نتیجه ای جز غربت برای ایشان نمیاورد.😞😔

خواندن کتاب برای بعضی امیدوار کننده و برای عده‌ای سخت است اما خواندنش خالی از لطف نیست...